Andels​bolig​foreningen Frederiks​gade 5 ABC


Vi er en privat, røgfri andelsboligforening i Odense, som består af 30 andele, fordelt på 3 opgange i Frederiksgade 5 A, B og C.

CVR nr. 72024516.

Bestyrelsen

Bestyrelsen kan kontaktes gennem den røde postkasse, som er sat op i opgang A.

Bestyrelsens email er: bestyrelsen@frederiksgade5abc.dk.

Se i øvrigt opslagstavlen i opgangene.

Vedtægter

Foreningens vedtægter er udarbejdet med ABF's standardvedtægter som forbillede og vedtaget på generalforsamlingen 2010.

Husorden

Husordenen er senest godkendt på generalforsamlingen den 29. april 2015.

Parkerings​pladser

Andelsboligforeningen råder over et begrænset antal parkeringspladser i gården, som fordeles efter »først til mølle« princippet. For at komme i betragtning til en parkeringsplads, skal man have en bil, som er indregistreret i ens eget navn.

Vicevært

Ejendommens vicevært hedder Peter. Viceværten har kontortid om onsdagen, mellem kl. 17.00 og 19.00.

Kontaktinformation findes på opslagstavlen i opgangene.

Andele til salg

Ønsker du at sælge din andel, så har bestyrelsen udarbejdet en vejledning med fremgangsmåde og praktisk information. Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, står bestyrelsen naturligvis også til rådighed.

De oplysninger om andelsboligforeningen, som du skal udlevere til en køber (nøgleoplysninger), og andre relevante dokumenter, finder du på foreningens informationsside.

Ventelister

Andelsboligforeningen har to ventelister. Andelshavere, som skriver sig op til en andel, vil få fortrinsret, når en andel sættes til salg.

Andre, som ikke allerede bor i andelsboligforeningen, kan skrive sig på en ekstern venteliste og vil blive kontaktet, når en andel bliver ledig.